NADSTAVBA PETIČNÍ AKCE A INFORMACE O PROJEDNÁNÍ PETICE V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ

Vážení přátelé a podporovatelé snahy o záchranu Hřebčína,

tímto Vám sdělujeme aktuální informace k CELONÁRODNÍ PETICI ZA ZÁCHRANU A ZACHOVÁNÍ HŘEBČÍNA NAPAJEDLA A CHOVU KONÍ V NĚM.

Poslanecká sněmovna

  • V Poslanecké Sněmovně Parlamentu České republiky byla CELONÁRODNÍ PETICE ZA ZÁCHRANU A ZACHOVÁNÍ HŘEBČÍNA NAPAJEDLA A CHOVU KONÍ V NĚM projednána ve veřejném slyšení dne 12.3.2024 a Poslanecké Sněmovně bylo předáno cca 46.000 podpisů a online petici v tuto chvíli podepsalo cca 4.000 petentů. Přenos z veřejného slyšení v Poslanecké sněmovně je možné shlédnout zde.
  • Pokud jde o usnesení, které přijal po projednání CELONÁRODNÍ PETICE ZA ZÁCHRANU A ZACHOVÁNÍ HŘEBČÍNA NAPAJEDLA A CHOVU KONÍ V NĚM Petiční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jeho znění je dostupné zde.
  • Děkujeme všem řečníkům, kteří se za Hřebčín v Poslanecké sněmovně postavili a společnosti NEO STYLE s.r.o. za přípravu video prezentace na veřejné slyšení.

Nadstavba petiční akce

  • Vzhledem k tomu, že CELONÁRODNÍ PETICE ZA ZÁCHRANU A ZACHOVÁNÍ HŘEBČÍNA NAPAJEDLA A CHOVU KONÍ V NĚM bude předána i do Senátu Parlamentu České republiky, vyvineme aktivitu dodatkem / nadstavbou petiční akce a budeme  dále pokračovat ve sběru podpisů a podpory pro Hřebčín před projednáním petice v Senátu.
  • Petici je možné stáhnout zde, případně podepsat na petičních místech, jak jsou uvedena na těchto stránkách.

Další postup

  • O dalším postupu ve věci petice budeme informovat na profilu Hřebčín Napajedla – Iniciativa za záchranu hřebčína Napajedla a chovu koní zde.

Moc Vám všem děkujeme za podporu, kterou všichni Hřebčínu a snaze o jeho záchranu dáváte.

Členové petičního výboru CELONÁRODNÍ PETICE ZA ZÁCHRANU A ZACHOVÁNÍ HŘEBČÍNA NAPAJEDLA A CHOVU KONÍ V NĚM

Iniciativa za záchranu hřebčína Napajedla a chovu koní

Petice je reakcí na stávající situaci, kdy došlo ze strany vlastníka k vystěhování všech koní a kdy stávající vlastník usiluje o změnu územního plánu v lokalitě „Výběhy“ v centrální části hřebčína pro účely výstavby bytových domů ve výbězích. To by znamenalo konec Hřebčína Napajedla.

Hřebčín

Úvodník

Tato webová stránka byla založena za účelem sjednocení a informování všech lidí, kterým není osud hřebčína Napajedla lhostejný a kteří jsou ochotni se přímo aktivně zapojit do iniciativy, jejímž smyslem je vyvinout úsilí k zachování funkce hřebčína a snaha o zachování jeho stávající podoby v plném rozsahu.

Věřím, že tato stránka společně s facebookovým profilem sjednotí lidi se stejným pohledem na věc, a společnými silami se nám podaří pro hřebčín mnoho udělat, aby zůstal ve své původní podobě, jakkoliv jsou tyto možnosti z různých důvodů limitovány okolnostmi, za jakých se daná iniciativa odehrává. Zatím však není ještě vše zcela ztraceno, i když se to tak může mnohým jevit. Musíme se ovšem připravit na fakt, že půjde o snahu dlouhodobou.

Průběžně zde ve spojení s facebookým profilem budou zveřejňovány dostupné informace o aktuálním dění a dalších krocích ve věci. Mám za to, že tato iniciativa je potřebná a zásadní z pohledu zachování takového jedinečného místa pro budoucí generace.

Jestliže si přejeme zachovat toto jedinečné místo pro budoucí generace, pokud možno v takové podobě, aby zde bylo v budoucnu možné obnovit chov koní, pak je zapojení velkého množství občanů do této iniciativy nezbytné. Proto prozatím šiřte dále informace o tom, že iniciativa vznikla a podniká kroky, které by kýžený výsledek pomohly zajistit.

Z mé strany se jedná o iniciativu čistě soukromého rázu.
Mgr. Ing. Aleš Martínek, advokát, autor petice a člen petičního výboru

V dané věci úzce spolupracuji s:

MVDr. Jaroslavem Dražanem

emeritním členem Asociace  evropských státních hřebčínů (ESSA) a emeritním ředitelem Národního hřebčína Kladruby n. L.,

emeritním ředitelem Zemského hřebčince Tlumačov,

emeritním vedoucím Ústavu chovu a genetiky zvířat na VFU Brno
a s trenéry dostihových koní paní Hanou Kabelkovou a s panem Martinem Liškou.

Ohledně zpracování historických podkladů o Hřebčínu poskytla asistenci paní Mgr. Dana Zapletalová, archeoložka.

I u těchto osob se jedná o iniciativu čistě soukromého rázu.

Kulturní dědictví a historie

Samotný hřebčín má mnohem větší význam, než se může na první pohled zdát.

Záchranou hřebčína nejen podporujete ochranu kulturního dědictví a biodiverzity, ale také se zapojujete do většího společenského rámce, který může mít pozitivní dopady na místní komunitu, životní prostředí a kvalitu života.

Zaujal Vás náš příběh?

Podpořte naši iniciativu.